Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này

Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này 成长不是让你对这个世界冷漠
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này

Radio Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này 成长不是让你对这个世界冷漠

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

” 叔叔,这是假的吗? “

” 你喜欢吗? ”  ” 喜欢。 “

” 喜欢,它就是真的。 “

这段对话出自由马伯庸小说改编的同名网剧《古董局中局》。小女孩和爸爸逛街时不小心弄坏了路边小摊贩的 ” 古董 ” ,被对方讹诈,男主角许愿(夏雨饰)挺身而出,证明那个 ” 古董 ” 是赝品,从而帮父女两人解了围。

单纯的小女孩似乎还无法接受成人世界里这种赤裸裸的谎言,她一边哭一边问出了上面那句话。

许愿的回答看上去避重就轻,却很好地保护了一个小孩子善良纯洁的心。

坦白讲我并不是这部同名小说的粉丝,看这个剧原本也只是冲着夏雨、乔振宇、王刚、罗中这一票实力派演员的名字去的。虽然戏骨云集,制作精良,明争暗斗的戏码也很过瘾,但最打动我、让我决定追下去的却是小女孩和许愿的这段对话。

短短三两句对白,一语道破整个剧的主旨—— ” 鉴古易,鉴人难 ” 。古董也好,人心也好,繁杂混乱的世界里,真假越来越难以辨别,也许只有那颗赤裸纯粹的真心才是最值得去守护的。

不知道从什么时候开始 ” 藏拙 ” 成了人们奉为真理的处事方式,与人交往的原则不再是坦诚相待,而变成了利弊权衡之后,一个趋利避害的结果。

许愿说: ” 人呐,必须得消除偏见才能互相信任。 “

偏见是什么?是许愿的爷爷许一城(潘粤明饰)背上 ” 叛国 ” 的名声死去后,许家三代再也没能躲开世人的冷眼嘲讽;

是黄家古董铺子出现赝品佛头之后,大家开始下意识地疏远黄烟烟,不想让她参与到佛头案的调查;是人人都以为付贵只是个倒卖假货的古董贩子,事实上他才是真正为真相奔波坚守的人。

Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này 成长不是让你对这个世界冷漠
Nhụy Hy 2019 | số 31 | Trưởng thành không phải là khiến bạn thờ ơ với thế giới này 成长不是让你对这个世界冷漠

有人说,人生而孤独,因为你永远不可能在这个世上遇到一个人完全懂你,完全信任你的人。别说是迷雾重重的《古董局中局》了,就算是我们在日常生活中也很难去完全信任谁。

我曾经亲眼见过火车站乞讨的 ” 残疾人 ” 在人群散去后的小巷里,一层层卸掉伪装,一边数着手里不多的纸币,一边唾骂路人的冷漠与小气。

也亲自经历过全心全意爱了一个人很多年,满心以为可以和他从校服走到白头,却突然成了彼此最熟悉的陌生人,那种拼命爱过,又突然失去的感觉真的很痛苦。

正是因为生活里大大小小的欺骗和失去太多了,我们都不想再受到伤害,于是只能把自己的真心一层层包裹起来,宁愿冷漠、宁愿麻木、宁愿一个人守着孤独消磨时光。

我们安慰自己,这样挺好的,没有陌生的东西走进我们的生活,不用费心思去揣摩那个突然到访的人是敌是友,也不必经受得到后又失去的伤痛。

可是,当生活圈子被固定在已有的几个朋友中,当那些突然到访的心动、幸福、激情在一次次的犹豫胆怯中被错失,我们才突然发现,原来,盔甲之下的这一方 ” 安全之地 ” 的快乐竟是如此孤单。

当黄烟烟(蔡文静饰)一把拽下脖子上的坠子当做信物交给许愿,并说: ” 我的可以砸,我这也是祖宗数到头的一件宝贝。 ” 看到这个总是拒人于千里之外的姑娘,在那一刻放下了偏见,决定信任并结交眼前这个其实还很陌生的人时,我竟然没出息地哭了。

我一直以为勇敢就是不害怕,那一刻我明白了,真正的勇敢是明明感觉到害怕,却还是愿意为了某个人、某种信念选择直接面对,选择毫不设防。

我想,每个人的内心深处一定都在期待着那样的时刻,期待着有那样一个人让我可以卸下所有的防备,赌上所有的真心,去信任ta、依赖ta。

希望我们的人生至少有一次,可以卸下沉重的防备,不计成败地去爱想爱的人,追想追的梦,过期待的人生。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên