Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích

Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích 千万别和喜欢的女生走得太近
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích

Radio Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích 千万别和喜欢的女生走得太近

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

作家周国平曾经在书里写道: ” 人与人之间必须要有一定的距离,相爱的人也不例外。婚姻之所以容易终成悲剧,就是因为它在客观上使得这个必要的距离难以保持。一旦没有了距离,分寸感就会丧失。随之丧失的是美感、自由感、彼此的宽容和尊重,最后是爱情。

相爱的人要亲密有间,即便结了婚,两个人之间仍应保持一个必要的距离。所谓必要的距离是指,各人仍应是独立的个体,并把对方作为独立的个人予以尊重。”

周国平的这段话不仅适用于爱情和婚姻,也适用于生活和职场。他告诉我们,如果你真的很在意另一个人,就请和对方保持恰如其分的距离。

世界名著《简爱》里,女主人公简爱对罗切斯特说过这样一段话: ” 如果上帝赋予我财富和美貌,我会让你难于离开我,就像我现在难于离开你一样。可上帝没有这样安排,但我们的精神是平等的。就如同你我走过坟墓,将平等地站在上帝面前。 “

简爱爱上罗切斯特以后,还能说出这样体面的话,是因为性格里有一份倔强和固执,同时也因为她明白在爱情中,只有平等才不会被吞没,只有距离才能让关系更长久。

人与人之间,有万千种关系,有亲疏之分,有远近之别。一旦两个人可以谈情说爱,就表明已经进入了最亲密的关系。而这种亲密关系在让你感觉到温暖甜蜜的同时,也会让你逐渐卸下所有的盔甲和防御。

如果你不能很好地处理这种亲密关系,你就会陷入一种害怕分离又恐惧接近的痛苦之中,最终只能在难舍难分中不断挣扎。当你发现和另一个人之间产生了某种难以割舍的情感之后,请不要随意丢掉你的独立和尊严,否则你会伤得很惨。

有人说, ” 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮 ” ,也有人说,爱情里最好的距离,就是看不清楚对方。其实,一段健康的关系,应该是不太远也不太近,而是刚刚好。

我曾听过一个关于刺猬的故事:两只小刺猬因为寒冷拥抱在一起,但是因为身上都有刺,会让对方难以入睡,于是它们分开了一段距离。

但是,分开后又冷得难以忍受,它们不得不再次靠近对方。折腾了几次以后,两只小刺猬终于找到了一个恰当的距离,既可以让彼此保持温暖,又不扎伤对方。

Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích 千万别和喜欢的女生走得太近
Nhụy Hy 2019 | số 25 | Đừng tiến tới quá gần cô gái mà bạn thích 千万别和喜欢的女生走得太近

刺猬的故事讲述了一个浅显易懂的道理:如果你希望对方在乎你的感受,就请先在乎对方的感受。

你只有在乎对方的感受,才有可能体验到和对方相似的快乐和轻松,孤独和痛苦;你也只有在乎对方的感受,才能知晓和懂得对方内心的所思所想、所感所悟。

而一旦对方意识到你可以共情自己,就会对你不再设防,你们之间的情感和思想才能顺利抵达对方。

恰当的距离让我们有了交流的欲望和沟通的想法,而在各种各样的人际关系里,这种及时有效的信息传递实在太重要了。

它至少可以避免很多误解和麻烦,与此同时,恰当的距离也会让你慢慢学会欣赏另一个人的不同之处。
如果你常常在聚会上抱怨朋友,或者在私下里吐槽闺蜜,那你也应该扪心自问为对方做过什么。理想的关系不应该总是 ” 你觉得 ” ,你也应该站在一段距离之外,听听对方怎么说 ” 我觉得 ” 。
如果你正在一段关系里遭受痛苦和纠结,不妨后退几步试一试;如果你和某个朋友已经渐行渐远,不妨打个电话问候一下。

有些时候,不是因为我们不懂得珍惜彼此,而是不懂得掌控双方的距离。如果这世上真的有一种最好的人际关系,那或许就是:亲密有间,疏而不远。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên