Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn, là liều thuốc chữa mọi giảo tình

Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn là liều thuốc chữa mọi giảo tình 忙起来是治愈一切矫情的良药
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn, là liều thuốc chữa mọi giảo tình

Radio Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn, là liều thuốc chữa mọi giảo tình 忙起来,是治愈一切矫情的良药

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

朋友大左在工作的第四年裸辞了,没找下一份工作,打算在家歇一段时间,我问他原因,他说他在这份工作里已经感受不到新鲜感了,没有改变的工作职位、经常熬夜的不规律生活,让他想要迅速结束这种状态。

辞职以后,他先是在家里躺了两个星期,自己买菜做饭,下雨天就在家睡一天,偶尔约朋友出门看球赛喝酒,还得专门挑大家休息的时候。

然后大左又回老家陪了他爸妈十多天,担心父母操心他的生活,又赶快离开了。之后他去云南玩儿了半个月,再回到北京休息调整了几天,就这样两个月过去了。

大左前两天坐不住了,突然找我聊天,说工作的时候觉得生活迷茫,向往诗和远方,鼓足勇气辞职后,却发现不工作的日子更加迷茫。

看着身边发展副业做得火热的朋友们,他开始焦虑自己的职业规划,发现一起毕业的同学已经有了孩子,突然难过自己什么时候能遇到另一半。

他在思考要不要继续从事之前的行业,要不要继续留在北京,大左失眠了,想来想去也没想明白,反倒添了很多烦恼和焦虑。

他说: ” 人果然不能太闲,闲下来的时候烦恼的事情更多。 “

人总要找点事情做,才能让精神集中活跃,让身体清醒有动力。我们总以为闲下来会舒服,但其实休闲只是繁忙生活的调节和补给,闲的时间长了,就不知道如何发动自己的能量了。

不久前我见了一个女性朋友,她和我分享了自己这几年的生活:两年前男朋友出轨,自己却毫不知情,一夜之间被分手,巨大的背叛和失落让她几乎熬不过那段时间。

她每天都哭,睡不着觉,脑子里一遍又一遍地想着过去的事情,根本控制不了自己的情绪,吃不下饭,对一切事情都没有兴趣,和朋友聊天见面也全是在抱怨前男友。

她说那时候她已经无法正常生活了,整个人走在哪里都是阴郁的,别人也不敢多跟她接触,她自己也不愿多和外界有来往。就在她打算辞职休息调整的时候,领导给她换了岗位,全新的工作内容和环境,搞得她焦头烂额。

她没有时间难过,上班路上都在和客户打电话,会议一个接着一个,经常加班,周末隔三差五还要出差,就连吃饭的时间都是挤出来的,回家倒头就睡。

那段手忙脚乱的日子让她迅速成长,掌握了新的技能,也度过了分手之后最难熬的阶段。

她说:” 总觉得自己该难过,但根本没时间难过,偶尔想起来也只是脑海里一闪而过,然后又是各种要处理的事情。”

Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn là liều thuốc chữa mọi giảo tình 忙起来是治愈一切矫情的良药
Nhụy Hy 2019 | số 21 | Trở nên bận rộn là liều thuốc chữa mọi giảo tình 忙起来是治愈一切矫情的良药

后来她升职加薪,整个人都好了起来,失败的恋爱经验和不成熟的自己都被留在了过去,未来一片光明。

总结那段灰暗的时光,拯救她的不是动人的情歌,不是感人的电影,不是朋友亲人的安慰,而是让自己彻底地忙起来。

失恋之后反复的回忆就像是把伤口一遍遍撕开的过程,而忙起来就是阻断你回忆过去的机会,想得少了,伤口也就随着时间慢慢愈合了。

有事可忙,矫情的情绪就会少一些。人一旦闲下来就会陷入到琐事的纠纷里,就会不自觉地想一些有的没的,抓住一点小情绪就无限放大,最后影响生活。

而当你专注地去做一件事情的时候,你的精神集中在这件事情当中,无暇顾及别的情绪,糟糕会被你遗忘,不适也会被忽略。

生活中,总会出现各种不愉快的大事小事,我们以为停下来留在舒适区就会消除痛苦,其实不过是暂时的逃避现实。

那些焦虑的情绪会因为停留不断被放大,所以当你陷入了一段不开心的情绪中,最好的办法就是不断往前走,去做有意义的事情,让自己忙起来。

我们大多数的不快乐,都是因为不满意当下的自己,而当你忙起来之后,所有的迷茫和焦虑也都会跟着慢慢痊愈。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên