Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái “giá mà lúc đầu”

Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái giá mà lúc đầu 这世上没有那么多如果当初
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái “giá mà lúc đầu”

Radio Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái “giá mà lúc đầu” 这世上没有那么多 ” 如果当初 “

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

前几天刷知乎的时候看到一条热搜:男生单身久了跟女生单身久了有什么区别?

热评第一个视频,让我有点不敢往下看评论。

视频形容得很真实,却又很扎心。

一对男女在电梯里遇见,彼此都是对方喜欢的类型,却又不敢开口,直到女生离职,两个人的电梯情缘也画上了句号。

第一次在电梯里遇见,女生心想:” 他身上有汗味,不是那种难闻的汗味。”

男生心想: ” 她长得像我妈妈,有一种亲切感。 ” 

男生穿着运动服装出现在电梯里,女生心想: ” 他应该是运动型的。 ” 

男生心想: ” 以后可不能再骑自行车上班了。 ” 

女生妆花了,在电梯前疯狂补妆的时候,女生心想: ” 这真的是防水的产品吗,可不能让他看见我这样。 ” 

女生回头看了一眼,男生心想: ” 她不会是在看我吧? ” 

大家都只是在揣测对方的想法,却没有人主动向对方迈近一步。

怕丢脸,怕受伤,怕被拒绝,对失败的恐惧大于对成功的向往。

单身越久就越觉得主动追求一个人很麻烦,主动袒露心声就等于输了,宁可去揣测对方的想法,从各个细节展开推理,想要一步步印证Ta是否对自己有感觉。

殊不知,一句 ” 你想跟我在一起吗? ” 就能解决所有问题。

关于 ” 喜欢一个人会不会主动去表达让对方知道 ” 这个问题,我问过身边很多朋友,他们的回答虽然不一样,但本质上没差,只不过是害怕输掉爱情,丢了自尊。

有女孩说: ” 我之前在街角碰到过一个男孩,挺喜欢他的,闺蜜怂恿我上去要微信,但我觉得女生太主动不是一件好事。 ” 

有男孩说: ” 之前要过一次微信来着,但是被姑娘拒绝了,之后再也不敢了。后来想想也对,人家一定会觉得这个人在街上要微信的行为本来就很不得体。 ” 

Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái giá mà lúc đầu 这世上没有那么多如果当初
Nhụy Hy 2019 | số 19 | Trên đời này làm gì có quá nhiều cái giá mà lúc đầu 这世上没有那么多如果当初

你看,女生觉得自己作为被追求的一方要矜持,男生觉得自己单身久了就不在乎恋爱了,面子大于心动。

我有一个朋友,一直很喜欢她的学长,并且闺蜜们都觉得学长对她也是有意思的,可她就是迟迟不肯跟学长靠近,他俩之间一点点暧昧的气息都没有。

后来有个女孩出现,一直在学长身边打转,很热烈地表达感情,学长生日的时候还送惊喜,最后学长和那个女孩在一起了。

比起小心翼翼地去揣测爱情,大大方方、诚诚恳恳地追求爱情才更能获得别人的欣赏。

你越害怕失去,越容易失去,越害怕被拒绝,就越得不到肯定的回答。

举个例子,攥得很紧的一抔沙子很快会漏光,而你敞亮地摊在手掌心给别人看,沙子反而会躺在你的手心,不会掉落。

爱情和经济学一样,是讲究成本的。

你对一个人投资过多,精神投资也好,物质投资也罢,如果长时间去猜疑对方的想法,你就越容易对Ta念念不忘。

还不如胆子大一些,告诉喜欢的人,我喜欢你,我想跟你有故事。

现在的我们,不是不相信爱情,而是被通往美好爱情的阻碍吓到了。

虽然会一面感叹 ” 如果当初我主动点,我现在就不会一个人去逛超市,一个人在家看剧了 ” ,一面又被失败的恐惧打倒,紧紧攥着自尊,认为它价值千金。

人呢,可贵之处在于能抓住自己喜欢的人,喜欢的事物,并为之努力,而不是总重复感叹,循环遗憾,后悔是常态,但不是最好的状态。

不是每个人都会主动跟你开口的,小孩子才会等待别人来哄你来爱你,成年人只会争取自己想要的爱情。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên