Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào

Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào 这几个故事告诉你陪伴有多重要
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào

Radio Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào 这几个故事告诉你,陪伴有多重要

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

之前看过一个视频,视频讲的是加州大学的一个测试:让几个女孩儿接受一定幅度的电击,她们脑内都呈现出了非常强烈的恐惧电波。

但当这些女孩的男朋友站在她们身边时,拉着手陪她们一起经历电击,女孩们脑内的恐惧电波就会瞬间降低,甚至消失。

明明是相同幅度的电击,但因为有一个人拉着你的手陪伴你,恐惧就减少了很多。

这个实验向我们证明: ” 陪伴 ” 这件事远不止多个人和你搭伙吃饭,多个人陪你逛街,多个人和你一起睡觉这么简单。

可能就是一句话、一个眼神、一个拥抱,又或者什么都不做只是安静地待在你身边,就能在孤独、无助的黑暗中给你力量。

傅达仁是台湾著名的体育节目主持人,2017年他被检查出胰脏癌晚期,预计寿命不到一年。

长期的病痛折磨让他选择自主结束生命。

之后他在儿子和妻子的陪伴下,在瑞士的安乐死机构里分四口喝下了医护人员递过来的药,然后缓缓倒在儿子怀里。

有人说,年纪越大越怕死,怕形单影只地离开,舍不得留在这世界的亲人朋友。

有人说,人在去世前的最后一瞬间身体已经没有知觉,但意识依然清醒,能听见离开前最后一刻耳边的声音。

鼓足莫大勇气的傅达仁在结束疼痛的时候,有儿子拥抱,有妻子在旁边唱赞歌,一定会减少对死亡的恐惧,增加对美好的记忆。

在人人都害怕的死亡面前,亲人的陪伴并不能拦住死神逼近的脚步,但就是那一点点陪伴,会让即将离开的人感到没有白白来人间走一趟。

Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào 这几个故事告诉你陪伴有多重要
Nhụy Hy 2019 | số 15 | Những câu chuyện này nói cho bạn biết sự đồng hành nó quan trọng đến thế nào 这几个故事告诉你陪伴有多重要

第二季《妻子的浪漫旅行》里,包文婧分享了自己生孩子前的感受。

丈夫包贝尔在她羊水破了之后就一直陪在她身边,陪她做一项项产前检查,陪她忍受宫缩的剧痛,为了能更好地把孩子生出来咬着牙做产前运动。

生产前,包贝尔和包文婧一起敷面膜,帮她洗脸拍照,逗她说如果要缝针一定让医生缝得好看一点。

生产的过程中,包贝尔也一直陪在包文婧身边。

并不是说没有人陪,我们就无法面对痛苦。

但往往在真切感受着痛苦的时候,才更能体会到陪伴的可贵。

对于包文婧而言,那双拉了她好多年的手,从未像此刻一样给予她孕育新生的勇气。

而对于包贝尔而言,陪伴的意义是见证,是用心体会眼前人的不易,是打从心里发誓要好好爱护这对母女。

日本的美佐绪奶奶在自家的仓库里发现了一只野猫,打算收养它,并给它取名福丸。

从此之后直到福丸年老去世,它都是美佐绪奶奶最亲近的家人。

白天奶奶劳作、耕种,福丸待在一旁,傍晚奶奶回家休息、做饭,福丸也跟在奶奶身边。

说是陪伴,不如说是相依为命。

无法沟通的他们陪伴彼此度过了一段安静祥和的岁月。

福丸每天陪着奶奶读报纸,天热一起纳凉,天冷一起烤火,睡觉的时候就睡在彼此身边。

不幸的是在2015年2月22日,日本的 ” 猫之日 ” 那天,11岁的福丸离开了奶奶,独自回喵星球了。

告别的时候,福丸躺在鲜花里,奶奶目送着它离开。

福丸虽然没能陪奶奶走完一生,但它一生都在陪着奶奶。

我一个朋友出差的时候必须带着她的毛绒玩具狗,她说没有这只狗她睡不着。

这么多年,哪怕这只狗已经变旧变黑,她也依然带在身边。

有一次聊天我说: ” 我送给你一只新的吧,换一个小一点的你带着方便。 ” 她拒绝了。

她说: ” 它见过我在北京最狼狈的时候,它的毛发里有我的眼泪,它听过我最多心里话,它见证了我所有的成长。 “

有时候就是那些小小的支撑,就能让人捱过痛苦,感到欣慰和光明。

我们无法改变生命里充满了 ” 电击实验 ” 的时刻,有些时候你无处躲藏只能一人面对,但很多时候正是因为有人陪伴,困难才无法轻易击倒我们。

你要记得那些大雨中为你撑伞的人;

你要感谢那些黑暗中给你拥抱的人;

你要珍惜那些落魄时陪你哭、听你倾诉的人;

是这些人给了你从生活的泥潭里站起来,并走下去的勇气。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên