Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng

Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng 不要喜欢心里装着前任的人
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng

Radio Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng 不要喜欢心里装着前任的人

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

你能接受你的现任频繁地在你面前提前任吗?我想,大多数人的答案都是否定的吧。

前任一直都是现任心里最难迈过的一道坎儿,很少有人能做到不介意现任的前任,我也一样。

我和前任还没分手的时候,有一次我们要出门参加一个聚餐,他在外面回来,回到楼下的时候给我发了微信,让我帮他拿车钥匙,但是下楼之前我接了一通电话,转眼就把这事儿给忘了。

直到走到他面前的时候我才想起来,于是我说: ” 不好意思啊,我现在就上去给你拿。 ” 

没想到他突然对我呵斥道: ” 她就不会像你这样。 “

我知道他所指的 ” 她 ” 是谁,是他的前女友。

和他在一起的时间里,我总是能时不时地在他嘴里听到那个女孩儿,有时候我会打断他,说: ” 好了,不提她了。 “

我不感兴趣他和那个女孩儿的过去,但是我在意他一而再再而三地提起。

Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng 不要喜欢心里装着前任的人
Nhụy Hy 2019 | số 14 | Đừng thích người gắn người yêu cũ ở trong lòng 不要喜欢心里装着前任的人

当时听了他说的那句话,我特别难过,我冷冷地回他说: ” 你总是提她,你那么想她那你去找她,当初为什么还要跟我在一起? ” 

他听了我的话后跟我道歉,希望我不要把这件事儿放在心上,我嘴上说着没关系,原谅他,但我比谁都清楚,那是我的口是心非,我怎么可能不在意呢?

如今,我们已经分开很久了,我没能想起两人做过什么开心的事儿,心里记得的通通都是他提起有关前任的所有画面。

我记得以前看过一期节目,是关于前任的讨论。

有位男嘉宾抱怨女朋友在自己面前提前任,他说女朋友总是拿自己的优缺点和她的前任做比较,他虽然知道这是一种激励,但是这让他非常不舒服。

在场的女生听了男嘉宾的话,纷纷坦言说她们也会这样,并给出了自己的理由,说这是因为她们希望男朋友变得比前任更好,所以才会张口闭口都是前任。

其中有个女生跟大家分享了自己跟男朋友出去吃饭的事情,当时她的男朋友没有给她倒水,她就对男朋友说了句: ” 我前任就会给我倒水,为什么你不会? ” 一句话让对方愣在那儿。

其实这个姑娘只是想让男朋友给自己倒杯水,却弯弯绕绕地提起前任,让原本非常简单的一件事儿复杂化了,我不觉得这是一个聪明的做法。

如果她把这句话换成: ” 亲爱的,帮我倒杯水好吗? ” 一切都会变得不一样吧。

前任是一段感情中非常敏感的存在,即便是已经在一起很久的两个人,也会因为一句关于 ” 前任 ” 的话让这段关系出现裂缝。

你随口说出的那句关于前任的话,包含了你对现任的否定和不满。

我曾经一度认为情侣争吵时最不能出现的话是 ” 你还要我怎样 ” 、 ” 这样你满意了吧 ” ,如此看来,只不过是小巫见大巫了。

跟现任提前任,并且拿两者做比较,这才是一段感情里最忌讳的事情。

很多人都希望自己的现任能比前任更好,不愿看到重蹈覆辙的情况发生。

可是,谈恋爱不是儿戏,不管是你的前任还是现任,他们都不应该成为你的试验品,更不应该成为你心里那个忘不掉的人的替代品。

这世界上每一个人都是独一无二、不可复制的。

你想要找一个更好的,那也请先问问你自己,你有变得比从前更好吗?一个什么都想要的人,最后只会什么都得不到。

如果你还没有忘掉前任,就不要开始一段新的恋情,如果你只是因为单身久了,想找个人陪伴,那就好好对待那个愿意花时间陪在你身边的人。

在现任面前, ” 前任 ” 最好只字不提,这是对前任的尊重,同时也是对现任的负责。

爱是相互的,爱是内心的理解、包容,爱是换位思考,爱是爱Ta灵魂和身体的一切。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên