Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau

Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau 我终于知道为什么有些情侣总吵架了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau

Radio Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau 我终于知道为什么有些情侣总吵架了

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự + pinyin +Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

曾经听说,相爱容易,相处太难。你爱上一个人可能只要一秒钟,但想和那个人长长久久地相处下去,中间可能要经历成千上万次争吵。

吵完再解决问题的过程被我们称为磨合,而彼此间喋喋不休、谁也不让步的感情,最终都逃不过分道扬镳。

Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau 我终于知道为什么有些情侣总吵架了
Nhụy Hy 2019 | số 10 | Tôi cuối cùng cũng biết tại sao có những cặp tình nhân lúc nào cũng cãi nhau 我终于知道为什么有些情侣总吵架了

我们为什么越来越爱和在乎的人争吵?是我们的容忍度变差了,还是我们对那个人的爱本来就不够多?

一段关系就像一双筷子,如果单独存在,不经意间就断了,但如果太紧密地联系在一起,你会不知道该怎么用这双 ” 筷子 ” 。

由于缺乏沟通,也不如初遇般爱得热烈,付出较多的一方会变得不平衡,甚至开始猜忌、怀疑。只要对方没有及时回复消息,就觉得Ta心里有鬼,当安全感全部缺失的时候两个人就会开始争吵。

其实,我们在学习独立的同时,也要适当对喜欢的人表达依赖。有人会反驳说: ” 太依赖一个人是会失去自己的,我们要时刻都保持独立。 “

但没有哪个人会希望自己喜欢的人不依赖自己,只要你能让对方知道,Ta是被需要的,在沟通爱和理解的时候表达到位,在应该独立的时候保持理智,这样你爱的人才会更欣赏你。

有一句话说,男人来自火星,女人来自金星。男女的思维方式是截然不同的,男生吵架,吵的是逻辑,是道理;而女生吵架,吵的是感情,是态度。

如果要评判对错,其实双方都有他们的道理。只是男生看重的是事情本质,比如吵架的理由和导火索,而女生会把矛盾和感情交织在一起,觉得你不顺着她就是不够爱她,你冷淡了就是不爱了。

有的女生爱在吵架的时候翻旧账,这对男生来讲是致命一击,因为他们一根筋且怕麻烦,他们会觉得: ” 吵架了只要说当下的问题就好了,为什么要聊已经过去了的事情? “

所以在感情里,学会换位思考很重要。假如女生能反过来想: ” 如果我被他一直这么数落,他一直拿我和前任或者兄弟的女朋友做对比,自己也是会不开心的。 “

并不是所有的问题都应该在新的风暴中被提及,并不是别人拥有的都是最好的,其实陪在你身边的那个人才最值得珍惜。

我有一个朋友,她和对象吵架的理由都很奇葩。一次是因为她一个土豪闺蜜的男友在情人节送了很多奢侈品。

另一次则是她喜欢的情感博主写了一段鸡汤,说: ” 爱你的人永远不会嫌陪你的时间太多。 ” 她要么嫌男朋友不给自己花钱,要么就是嫌他陪自己的时间太少,但她却忘了每天下班男生都赶地铁回来给她做饭,努力照顾她。

现在的女孩儿都被鸡汤惯坏了,恋爱中有太多矫情和做作。很多人喜欢用一些固有的东西来衡量感情,总是希望对方能在自己身上多投资一些。可是,感情毕竟不是单向的,男女朋友之间相互包容、相互理解、不被固有模式框住,才能走得更远。

虽然现在很多架都是女生吵起来的,可是导火索有时候往往只是因为男生一句 ” 我又怎么了? ” 、 ” 你还想我怎样? ” 、 ” 我道歉行了吧。 ” 其实很多时候,女生看重的不是你道歉的这句话,而是你道歉的态度。

我见过一对情侣吵架,男生真的无计可施了,女朋友就是不理他,他就可怜兮兮地说: ” 我错了行吗,我活着就是个错误。 ” 女生笑着反驳他: ” 不许你说自己是错误,我选的人不能是错误。 “

其实有时候话还是那些话,只要说话的语气和态度变一变,结局就会完全不一样。大家都退让一步,语气温柔一些,少一些硝烟,多一些幸福。

希望每一次争吵都能成为感情的升温剂,都能帮你们更好地解决感情里已经存在的问题,希望你们能时刻握紧对方的手,体谅、宽容、理解、用心相爱。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên