Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm

Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm 无论生活多难你都要特别勇敢
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm

Radio Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm 无论生活多难,你都要特别勇敢

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (Nhụy Hy năm 2018)

Nội dung:

昨天午休的时候,朋友跟我说,2018又要过去了。

她说,十年前我正在上高中,那个时候有想过自己十年后生活的样子,她想象着自己有代步的车,有温馨的小窝,做着喜欢体面的工作,有一个高大温暖的男朋友。

可是今天的生活她说并不如当时所想,她说我坐地铁上班,租着狭小的合租房子,做着自己不喜欢也钱不多的工作,26岁还单身,天天被催婚。

我问她既然不喜欢,有没有想过要改变,尝试去做一些自己真正热爱的事情,实现自己真正的理想。她说想过很多次,但顾虑太多,不敢轻易做出改变。

好像很多人都是这样,越长大越胆小。我们不敢做梦,不敢让自己的生活发生变数。我们习惯了一成不变的生活,好像那样就是对的,我们害怕突然之间的变动。

Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm 无论生活多难你都要特别勇敢
Nhụy Hy 2018 | số 6 | Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy bạn cũng đều phải đặc biệt dùng cảm 无论生活多难你都要特别勇敢

就好像我们习惯了每次都去同一家饭店点同样的饭菜,因为我们觉得那样吃到的味道才最保险,才不会觉得心情糟糕。工作不喜欢,不敢轻易辞职,生活不如意,也不敢尝试其他活法。

我曾经看过一句话说: ” 既然要做一件特别的事情,就不能妥协,不能折中,不能退而求其次。 “

我身边有一个姐姐,她的理想是在市里开一家连锁服装店。我记得10年前她跟我说的时候,周围好多都是否定的声音,但是她没有放弃,她一直在努力。

先是打工攒下自己的第一桶金,和第一批人脉,然后在商场较偏僻的地方租下了一间小小的门面,然后开始创业。她一直坚持做着这件事情。

她告诉我说曾经最难的时候,是把所有的钱投进去以后却迟迟没有回本,退货也很多,下一季的房租都没有着落,信用卡欠款每个月都无法按时还上。但就是在千百次想放弃的时候还是选择咬牙坚持,现在她离自己的愿望越来越近。

我们常常说理想很丰满,现实很骨感,但可悲的不是我们不管怎么努力都一无所获,可悲的是我们还没有努力就选择了放弃,就坚信自己不会有成功。

” 人,如果没有梦想和咸鱼有什么分别 “,我们应该做一个有棱角的人,不要被生活同化磨圆,就算是无名之辈也不能籍籍无名,我们要永远对生活保持热忱,努力向着前方。

努力最坏的结果是失败,但不尝试的结果则是无止境的懊悔、怀疑还有平庸。

小时候我们都军训,军训的时候我最喜欢那个动作是原地踏步,因为不累,不费力气。前几天我在网上看到了一个视频,我才明白,其实现实生活里,原地踏步不等于保持现状,而是在退步。

视频里有一个人他身上吊着一根钢索,然后走在T台上,他的周围有不少人,扶着椅子,或者站在椅子旁边,他们没有动,只是停留在原地,可是却被滚动的T台送下了场。

所以,你不停地往前走,也许只是保持现状,你不想改变现状,残酷的是,你总是会被生活推着往前走。

我问了好多人,我问他们你们对生活满意吗、对现在的工作满意吗,我发现绝大多数人都不满意,但也有绝大多数人都不愿意做出改变。我们好像都陷入了一个死循环,觉得 ” 梦想 ” 是压箱底的,不敢去追,却又对现状不满。

曾经看到过这样一句话: ” 迷茫不可怕,说明你还在向前走。失败也不可怕,只要你还能爬起来。 “

通过这篇文章想要跟大家说:如果你对现状不满,就勇敢地跳出你生活的舒适圈,甚至你现在的生活并没有让你感到舒适,那我希望你给自己一个机会,别给自己的人生留下遗憾。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên