Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo, cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu

Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu 你不必挽留也不要回头
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo, cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu

Radio Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo, cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu 你不必挽留,也不要回头

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

许久不见的朋友苏苏找我聊天,我问她最近过得怎么样,她没有回答我的问题。

而是告诉我说: ” 那个人已经离开好久了而且再也不会回来了,那种感觉,就像是自己被绑住手脚看着心爱的人离开,拼命想要挽留却又无能为力。 “

如果不是苏苏提起,我都快不记得她口中的那个人了。

他是苏苏最在乎的人,两个人大学的时候好得死去活来,那个人毕业之后就被一家公司签去广东了。

他让苏苏去找他,他说要给苏苏买大房子,跟苏苏结婚,苏苏信了。但苏苏找到他的时候,他已经有新的女朋友了,只是这是苏苏后来才发现的事情。

那段日子他和苏苏继续维持着恋人的关系,但和以前不一样了,是那种不温不火的感觉。

苏苏说,一开始,她以为是感情升级了,他们可以就那样平平淡淡地过日子。

时间久了才发现,是他变了,他不再记得她的生日,不再按点回家,每次夜不归宿打电话都是关机,第二天说陪客户太晚了,再后来干脆什么都不说了。

Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu 你不必挽留也不要回头
Nhụy Hy 2018 | số 14 | Bạn không cần phải níu kéo, cũng chẳng cần phải ngoảnh đầu

苏苏说,不知道从什么时候开始,他们之间变得一句话也没有,两个人在一起,有的只是电视机里的自说自话,或者偶尔厨房里锅碗瓢盆的声音。

苏苏最后一次见到他,是在他们家楼底下,苏苏早起下楼丢垃圾,刚好遇到一夜未归的他回家,和一个女孩依依不舍,苏苏看见他看她的眼神,就像当年他看自己的眼神。

她本来想要冲出去质问,最后还是不自觉地躲了起来,冲出去质问了又能怎样呢,不过是自找伤害。她想要挽留,但话到嘴边,又觉得不该挽留。

如果他真的在乎他们的感情,就不会这么做。

我问苏苏以后有什么打算,苏苏说,她打算重新开始。

是的,我们都应该明白,

有些人,走了就是走了,

不能挽留,更不能回头。

你觉得新不如旧,他却早就弃旧从新。你们之间差的不是不在一起的时光,而是这段时光里你们的心早就分离。

对于一个不在乎自己的人,做再多都是多余。

你觉得你假装不知道,可以维持住你们的关系,你觉得你一忍再忍,他会有所改变,你觉得少了他,你没有办法一个人独自面对以后的生活,你觉得你温柔贤惠,他就会体贴顾家。

然而现实是,如果他不在乎你,会连同你的付出也一并不在乎,他不在乎你是否知道他干了什么,也看不见你的一再忍让,他不会有任何改变,他走了就是走了。

而你自己一个人,其实也不会有当时想得那么糟糕。

你可以回家,回到那个让你心安的地方,你可以找老朋友出来聊一聊,告诉她你其实过得不好,她会给你一个肩膀,会陪你度过那段最难熬的时光。

你也可以整理整理自己再重新出发,等一切都风平浪静,你一定会觉得,其实一切的难熬都能熬过去。

想一想,我们或许早已经忘记了失恋之后那些难熬的时光,只是记得,是真的很难熬。

我从来没有见过谁,因为失去了一个人,而真的怎么样,我只听说过,失恋了,哭过,闹过之后,最终,都从失恋的颓废里走出来了。

陶晶莹在《浓浓的茶》里深情地唱过: ” 放弃或者会快乐,哭泣也许不值得,错过的本来就不是你的。 “

所以,面对生活当中任何形式的失去,不管是爱人还是你正在做的事情,你的成绩和你当下取得的一切,失去的,就让它失去吧。

你要坚信,没有人可以打垮我们,除了我们自己,没有任何人可以阻止你重新站起来。

那个渐行渐远的人,就不要再留恋了,大方地挥手说再见,然后告诉自己,没什么大不了的,人生好长,到处都是好风光。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên