Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu, bạn trúng phải mấy cái?

Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu bạn trúng phải mấy cái 单身太久的4种表现你中了几条
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu, bạn trúng phải mấy cái?

Radio Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu, bạn trúng phải mấy cái? 单身太久的4种表现,你中了几条?

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2018)

Nội dung:

我们时常会聊起爱情对一个人的影响,它会让原本胆小懦弱的你变得勇敢变得有担当,会让原本自私狂妄的你变得更有责任感,衍生出想要拼尽全力去爱一个人的冲动。

爱着的时候会有主动爱人的本能,单身久了也会有一直单身的宿命感。

我开始怀疑自己是不是被丘比特遗弃了,我开始不确定自己是否还有爱人的能力,我一边向往又一边胆怯。

我倒不觉得单身是一件坏事,但我知道单身久了,人心是会变的。

单身久了的人,喜欢用移情别恋来弥补安全感。

单身的时间长了,会让原本非常一心一意的人,变得有些花心,我们不断地喜欢上一个又一个长得好看的异性,却一次又一次移情别恋,期待下一次的心动。

Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu bạn trúng phải mấy cái 单身太久的4种表现你中了几条
Nhụy Hy 2018 | số 11 | 4 dấu hiệu của việc độc thân quá lâu bạn trúng phải mấy cái 单身太久的4种表现你中了几条

我们变得越来越难对一个人交付出自己绝对的真心,越来越难做到毫无保留,不是因为我不够爱你,更多的原因是因为我怕了,我真的不敢太爱你。

我害怕毫无保留地交出自己的真心之后,被你无情的伤害,被你欺骗,而你不再懂得珍惜,然后头也不回地走了,拼命爱着你这件事,我怕了。
单身久了的人,有喜欢的人,却很难踏出那步。

以前我们喜欢上一个人的时候,会过分主动容易越界,会想要试图去关心对方的生活,甚至恨不得把自己的心都掏空给ta看,让你知道你把对方看得有多重,你有多爱ta。

单身久了之后,我们开始对自己目前的单身状态麻木,我们习惯了一个人的生活,习惯了自己照顾自己,习惯独来独往,习惯表现出无所畏惧。

我们容易对一个人产生感情,但这些想法会马上被克制下来,我们变得越来越难再对一个人踏出那一步。

男生会想着她会不会看不上我,女生就想他会不会对每个人都那样。我们不知道要如何打破现状对一个人从 “你好 ” 进行到 ” 我们在一起吧 ” 。

单身久了的人,很难判断对他是喜欢还是因为自己太孤单。

我们会因为别人一句极其微小的关心问候心生暖意,我们开始自作多情,开始胡思乱想,我们开始不断地给对方添上美好的附加值。

于是我们毫无防备地陷入了一个混乱的状态,我们不知道那是孤身太久,还是真的喜欢上那个突如其来对你百般照顾的人。

我们只好让时间来决定,然后面对新的一天,继续你一个人的生活。

单身久了的人,是真的想谈恋爱。

其实很多单身的人都向往爱情,只是单身久了被误解成 ” 她不想恋爱 ” ,我也是真的希望能有一个人在我一筹莫展的时候陪在我身边,用温柔的声音跟我说: “我陪着你,你别怕。 “

我不是特别在乎他能不能在特别的节日给我送很精美的礼物,我不介意那礼物有多少钱,也不会要求他能不能在我生日的时候给我送包包,这些东西我可以自己买,我在乎冷的时候有一个人能把我的手放进他的裤兜。

不管你现在是不是处于缺乏安全感不断移情别恋的状态,还是纠结于怎么向那个人踏出下一步,或者你正着急想要分清楚自己对一个人的喜欢是因为太孤单,还是你真的遇到。

我想跟你说,该来的总会来。我们最后都会遇到一个懂得你内心想法的人,那个人,ta会穿过茫茫人海走到你面前,ta温柔地对你说: “我会陪在你身边。 “

我们都会幸福的,相信我。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên