Luyện nghe tiếng Trung Radio Mộc Phong số 1 | Thực tế, đàn ông càng khát khao phụ nữ những lúc “chủ động”, anh ta sẽ vì bạn mà mê mẩn

Luyện nghe tiếng Trung | Thực tế, đàn ông càng khát khao phụ nữ những lúc “chủ động”, anh ta sẽ vì bạn mà mê mẩn
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | Thực tế, đàn ông càng khát khao phụ nữ những lúc “chủ động”, anh ta sẽ vì bạn mà mê mẩn

Radio Luyện nghe tiếng Trung | Thực tế, đàn ông càng khát khao phụ nữ những lúc “chủ động”, anh ta sẽ vì bạn mà mê mẩn 其实,男人更渴望女人在这些时候“主动”,他会为你痴迷

Nội dung Video:

每一段爱情,都是双向奔赴。

如果只有一方在努力,那么无论付出多少,结果都不会美满。
两个人在一起,女人都渴望男人能主动向自己示好,其实,男人也会有同样的渴望。
尤其是这三个时候,他们的渴望会更加强烈。

01

空余时间里主动让他玩耍
有句话是这么说的:“男人至死是少年。”
这句话,体现在男人的兴趣爱好上,倒是十分应景。
许多男人,几十年如一日,迷恋的无非就是游戏和体育。
学生时代打游戏、看球赛,人到中年,他们依然乐此不疲。
许多女人对于男人的这些爱好表示不理解,尤其当他们沉迷其中,无暇搭理自己的时候,更会觉得十分反感。
于是,各种各样的争吵便随之而来。
其实,女人完全可以在这件事情上,变现得主动一点,大方一些。
痛痛快快地让他玩,没必要去阻挠和干涉,与此同时,和他约法三章,不准沉迷,不要什么事都不管。
这么一来,你可以有效地约束他,而不至于觉得自己总是被冷落。
而他则满足了自己的心愿,并会觉得你通情达理,对你充满了好感。
如此双赢,何乐而不为呢?

Luyện nghe tiếng Trung | Thực tế, đàn ông càng khát khao phụ nữ những lúc “chủ động”, anh ta sẽ vì bạn mà mê mẩn 其实,男人更渴望女人在这些时候“主动”,他会为你痴迷
Luyện-nghe-tiếng-Trung-其-实-男-人-更-渴-望-女-人-在-这-些-时-候-主-动-他-会-为-你-痴-迷

02

情绪低落时主动给他安慰
每个人,都会有情绪低落的时候,男人也不例外。
不要觉得男人就是大大咧咧,没心没肺的,其实他们同样会有敏感脆弱,孤独无助的时候。
但总有些女人不明白这一点,所以她们很少去关心男人的内心世界,更不会主动地去安慰对方。
成年人的世界,没有谁是容易的。
男人也会有扛不住的时候,只不过他们或许更擅长忍耐,更不善于表达。
如果你爱他,就尽量多关心关心他的内心情绪,不要看他什么都不说,就当做什么都没发生。
当一个男人情绪低落的时候,其实是很容易看出来的。
他会变得沉默寡言,做什么事都提不起兴趣,对你的态度也冷冷淡淡。
此时此刻的你,不要急着去追问发生了什么,先给他一点时间静一静,然后再去慢慢打开他的心。
听他诉说,给他安慰,让他明白,你会永远陪在他的身边。

03

重要的日子主动向他示好
很多女人都习惯于在重要的日子里,接受男人的示好。
比如结婚纪念日,她们会满怀期待地等着男人给自己送上一份礼物。
于她们而言,这既是生活中不可或缺的仪式感,更是男人对自己爱的表达。
但其实,很多男人,对于这些重要的日子,也有着同样的渴望。
只是他们往往不会说出口,但这并不代表他们不在乎。
所以,女人完全可以表现得主动一些,主动送男人礼物,主动安排纪念日的节目,而不必非要被动地接受男人的安排。
下一个纪念日的时候,请你主动一点,让男人也享受一回被“安排”的感觉,他一定会牢牢记住这个美好的瞬间。

爱情,本来就是相互的,如果你在意这份感情,就不必去纠结谁对谁付出的更多一些。
有的时候,女人就应该多主动一些,你越主动,男人便越爱你。

Nghe thêm các Radio khác của các tác giả khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên