Luyện nghe tiếng Trung số 4| Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa

Luyện nghe tiếng Trung | Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa

Radio Luyện nghe tiếng Trung | Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa 男人频繁提这种要求就是假装在爱你别被骗了

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

老话说得好,细微之处见真章。

男人爱不爱你,他的表现是最能够说明问题的。

一个男人,如果平日里总是对你提这样的要求,那他其实就是不爱你。

醒醒吧,别再被骗了。

要求你为他花钱

钱,是爱情的照妖镜。

男人是不是真的爱你,看他对金钱的态度就知道了。

真正爱你的人,是不会一心只盯着你手里的钱的。

也许他会告诉你,不要乱花钱,尽量存起来,以备将来不时之需。

但与此同时,他也会常常和你说,别舍不得花钱,喜欢什么就买。

前者是劝你理性消费,后者是希望你能善待自己。

这样的男人,才是真的一心为你考虑。

而不爱你的男人,则会想方设法地从你身上搞钱。

平日里的约会,他从来不会主动买单,每一次都在等你付钱。

他还会常常在你面前哭穷,理由千奇百怪,说到底就是想让你救济他。

在这种男人心里,你其实就是一个提款机。

之所以选择和你在一起,不是因为有多爱你,而是觉得你有利用价值。

要求你放弃个性

越是爱你的男人,就越希望你能做那个真实的自己。

也许生活充满了许多的无奈和艰辛,可他还是不愿看你委屈自己,更不愿看你因为他而改变自己。

他会努力让你明白,和他在一起,不用担惊受怕,不用胡思乱想,更不用放弃个性。

对他来说,能让你保持本色,就是最大的幸福和成就。

可如果一个男人不再爱你了,那么他自然也就不会对你上心了。

他非但不会在乎你有没有受委屈,还会固执地要求你和他保持同步。

其实,所谓的“保持同步”,无非就是让你放弃自己的个性罢了。

比如生活习惯要随他,兴趣爱好不能有,朋友之间少联系……

总之,你再也不是一个自由的个体,你能做的,就是每天围着他转。

他根本不爱你,只是想牢牢地控制住你。

Luyện nghe tiếng Trung | Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa
Luyện nghe tiếng Trung | Đàn ông thường đưa ra yêu cầu này, chính là giả vờ đang yêu bạn, bạn đừng để bị lừa

要求你向他服软

爱你的男人,也许也会常常和你争吵,但绝不会狠心让你每次服软。

架吵完了,气消得差不多了,他自然也就不会再刻意和你去计较什么了。

你给他台阶,他就马上下,你不给他台阶,他就找机会向你服软。

在爱你的男人眼里,夫妻之间没有什么输赢,吵架归吵架,但吵完之后一定要及时和好。

因为长时间的冷战,特别伤感情,这是他最不愿看到的结局。

而不爱你的男人,则正好相反。

在他眼里,伤不伤感情根本不重要,因为他本来就对你没有什么感情。

他最看重的,是自己的权威,他就是要死死压你一头,让你彻底臣服于他。

这样的男人,根本无法给你带来快乐,只会带给你满腹的伤心和委屈。

爱你的男人,也许偶尔也会有私心,但大多数的时候,他都是希望你好的。

而不爱你的男人,则一心只想利用你、控制你、压迫你,从而满足自己的各种目的。

遇上这样的人,劝你还是趁早远离,不要再陷下去了!

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên