Luyện nghe tiếng Trung | 不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了

Luyện nghe tiếng Trung | 不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | 不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了

Radio Luyện nghe tiếng Trung | 不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了 Dù là vợ chồng hay tình nhân, người biết nói 3 câu này, đã ghi dấu ấn sâu đậm bạn trong trái tim họ

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

唯有双向奔赴的感情,才是最令人期待的。

若是永远都只有自己一个人,单方面的去付出并且得不到回应。那么再浓烈的感情到了最后,也会逐渐的变为平淡,并且难以走到最后。

其实一个人是否真正的爱你,心里究竟有没有你,自然是可以通过一些,细枝末节的细节感受得到。

两性交往中,不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了!

我和谁在一起,

会准时回家

爱你的人不会让你担心,当他出门在外有事时,会提前向你说明,他和谁在一起做什么,什么时候能够回家。

免得你因为担心,而害怕或是不安。

Luyện nghe tiếng Trung | 不管是夫妻还是情人,会说这3句话的人,已经深深把你放在心里了 Dù là vợ chồng hay tình nhân, người biết nói 3 câu này, đã ghi dấu ấn sâu đậm bạn trong trái tim họ

不管在哪里,心中都始终把你深深的牵挂与惦记。

真的委屈,

就别干了,你还有我

当你在工作中受到了委屈时,爱你的人会替你遮风挡雨。

遇到问题困难会想着帮助你一起去把难题解决。

若是感到有太多的委屈,他也会心疼与担忧,会不舍得你受这份委屈,想要凭借自己的能力来,把你保护好与照顾好。

玩我手机,记得帮我充电

手机隐藏着许多人的隐私,毕竟现代的许多人都离不开它。

而真正对你问心无愧的人,自然可以允许你触碰他的手机。

因为他的心里没鬼,心中待你始终如一。

所以即便你想要去看他的手机,他不会感到紧张或害怕,反而会大大方方的给你。

在感情中往往便是如此,一个真心爱你的人,总是会让你感受到许多满满的细节与在乎。

会让你更加的有安全感,不会让你感受到患得患失。

若是你的身边有这样的人,那么一定要懂得去好好的珍惜。懂得互相理解,彼此包容,感情才会变得越来越和睦甜蜜!

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên